betagaz sp. z o.o
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Ligocka 50 (przy drodze DK1)
NIP 6521722911 

Mapa dojazdu

Gazy techniczne

- spawanie
- cięcie metali
- przemysł

Gazy i technologie gazowe stosowane są w niemal wszystkich gałęziach przemysłu m.in. w spawalnictwie, metalurgii, chemii, elektronice, produkcji szkła, przetwórstwie tworzyw sztucznych, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, a także w medycynie i ośrodkach naukowo-badawczych.

Tlen, azot, argon oraz gazy szlachetne są pozyskiwane z powietrza metodą separacji. W procesie tym powietrze jest sprężane, oczyszczane z dwutlenku węgla, węglowodorów, wody i innych zanieczyszczeń, a następnie schładzane do bardzo niskich temperatur. Po skropleniu powietrze rozdzielane jest metodą destylacji na tlen, azot, argon i gazy szlachetne.

Acetylen - jest otrzymywany w wyniku zachodzącej w generatorze reakcji karbidu z wodą. Po oczyszczeniu jest sprężany i osuszany, a następnie napełniany do butli i wiązek.

Mieszanki gazowe - dostarczane jako gotowe mieszanki w butlach. Przykładem mieszanek gazowych są gazy osłonowe wykorzystywane w spawalnictwie, czy gazy do pakowania produktów spożywczych.

Gazy techniczne

Dwutlenek węgla najczęściej otrzymywany jest w zakładach chemicznych jako produkt uboczny procesów spalania, fermentacji lub utleniania związków węgla. Następnie jest oczyszczany, by zapewnić wymaganą jakość. Może być także pozyskiwany ze złóż.

Oferujemy:

  • gazy techniczne ciekłe i sprężone, m.in.: tlen, azot, argon, dwutlenek węgla oraz acetylen, wodór, hel i czynniki chłodnicze
  • gazy medyczne i specjalne wysokiej czystości, kalibracyjne, mieszaniny wzorcowe
  • osłonowe gazy spawalnicze do spawania metodami: TIG (WIG), MIG, MAG, MAG M, MAG C oraz do osłony grani w pełnym zakresie, m. in. mieszanki spawalnicze Ferroline, Inoxline oraz Aluline
  • gazy spożywcze: dwutlenek węgla, azot, mieszani gazowe Gourmet
  • kompleksową realizację systemów magazynowania i rozprowadzania gazów
  • kompleksową realizację projektów instalacji urządzeń do produkcji gazów na miejscu u klienta (systemy on-site)
  • usługi serwisowe
  • doradztwo techniczne w zakresie technologii zastosowań gazów technicznych i gazów specjalnych